Công ty cổ phần Vạn Xuân

Các loại trạm trộn bê tông tiêu biểu

TRẠM 240M3/H – VXC240HBB

TRẠM 180M3/H – VXC180HBB

TRẠM 150M3/H – VXC150HBB

TRẠM 120M3/H – VXC120HBB

TRẠM 90M3/H- VXC90HBB

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN / BÁO GIÁ

HOTLINE0948.710.880 YÊU CẦUBÁO GIÁ