Công ty cổ phần Vạn Xuân

HỆ THỐNG CÂN VẬT LIỆU

Cốt liệu trong hỗn hợp bê tông xi măng bao gồm hai loại: Cốt liệu lớn (đá) và cốt liệu bé (cát). Cốt liệu lớn (đá) đóng vai trò chịu lực chính, cốt liệu bé (cát) để điền đầy vào khoảng trống giữa các hạt cốt liệu lớn giúp gia tăng cường độ và khả năng chịu lực của bê tông sau này.

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN / BÁO GIÁ

HOTLINE0948.710.880 YÊU CẦUBÁO GIÁ