Công ty cổ phần Vạn Xuân

SỐ LƯỢNG BIN CẤP LIỆU

Bin cốt liệu đóng vai trò và chức năng là nơi chứa, lưu trữ cốt liệu đá cát sẵn sàng chuẩn bị cho công tác trộn bê tông. Tùy vào yêu cầu thực tế của mỗi dự án, mỗi cấp phối hoặc nhu cầu, năng lực sản xuất của mỗi doanh nghiệp mà việc cần phải bố trí số lượng ngăn Bin chứa cho phù hợp. Số lượng ngăn Bin chứa cốt liệu trên thực tế thường gặp là các loại: Bin 3 ngăn, 4 ngăn, 5 ngăn.

  • Bin 3 ngăn: Với loại Bin 3 ngăn này chứa được 3 thành phần cốt liệu cát, đá riêng biệt
  • Bin 4 ngăn: Với loại Bin 4 ngăn này chứa được 4 thành phần cốt liệu cát, đá riêng biệt
  • Bin 5 ngăn: Với loại Bin 5 ngăn này chứa được 5 thành phần cốt liệu cát, đá riêng biệt

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN / BÁO GIÁ

HOTLINE0948.710.880 YÊU CẦUBÁO GIÁ